Εντός του επόμενου διμήνου κι ως το τέλος Δεκεμβρίου καλούνται οι ιδιοκτήτες οχημάτων να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας για το 2019.

Το Δημόσιο θα εισπράξει περίπου 1,2 δισ. ευρώ και οι ιδιοκτήτες των οχημάτων θα πληρώσουν από 22 ευρώ έως 1.380 ευρώ ανάλογα με τον τύπο και το έτος ταξινόμησης.

Εντός του Νοεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία ανάρτησης στο taxis, με την προθεσμία για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας να λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Στην περίπτωση που ο υπόχρεος δεν καταβάλει το ποσό (με βάση την Ταυτότητα Οφειλής από την ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ), θα υποχρεωθεί να πληρώσει διπλάσιο ποσό των αναλογούντων τελών.

Τρόποι πληρωμής

  • Για όσους θα πληρώσουν μέσω web banking απαιτείται μόνο η Ταυτότητα Οφειλής που αναγράφεται στο ειδοποιητήριο.
  • Οι κάτοχοι πιστωτικών καρτών με επαρκές πιστωτικό υπόλοιπο μπορούν να εξοφλήσουν τα τέλη κάνοντας χρήση προγραμμάτων έως και 12 άτοκων δόσεων.
  • Κάποιες τράπεζες ακόμη και εάν ο οφειλέτης δεν έχει τον κωδικό πληρωμής, μπορεί να το πράξει απλά δηλώνοντας στην σχετική καρτέλα τον αριθμό κυκλοφορίας και το ΑΦΜ.

Αναλυτικά τα ποσά που καλούνται να κατβάλουν οι ιδιοκτήτες οχημάτων διαμορφώννονται ως εξής: