Στις στοχευμένες πολιτικές για την ανάπτυξη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) αναφέρθηκε εκτενώς η υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου, μιλώντας χθες σε ανοιχτή πολιτική εκδήλωση που πραγματοποίησε η Νομαρχιακή Επιτροπή της Ανατολικής Αθήνας του ΣΥΡΙΖΑ, με θέμα «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία: Προκλήσεις και προοπτικές».

Όπως είπε η υπουργός Εργασίας, μετά τη δημιουργία του ηλεκτρονικού μητρώου για τους φορείς ΚΑΛΟ, προχωράμε στη δημιουργία Κέντρων Στήριξης ΚΑΛΟ. «Πρόκειται για δράση που υποστηρίζεται από τους ίδιους φορείς του χώρου. Τα Κέντρα θα υποστηρίξουν και θα καθοδηγήσουν τους πολίτες που επιθυμούν να δημιουργήσουν μία επιχείρηση ΚΑΛΟ. Η πρόσκληση βγήκε τον Αύγουστο, έκλεισε, πριν από δεκαπέντε ημέρες και γίνεται έλεγχος των προτάσεων» τόνισε η κ. Αχτσιόγλου, ενώ συμπλήρωσε ότι το κάθε εγκεκριμένο σχήμα θα λάβει συνολική ενίσχυση 127.000 ευρώ για δαπάνες εξοπλισμού, μισθοδοσίας και λειτουργικά έξοδα, για 18 μήνες.

Σύμφωνα με την υπουργό Εργασίας, τα Κέντρα θα ενημερώνουν τους πολίτες για το πώς μπορεί να στηθεί μία επιχείρηση ΚΑΛΟ, να εγγραφεί στο μητρώο και θα βοηθούν, στη συνεχεία, τις υπό διαμόρφωση επιχειρήσεις να συγκροτήσουν το επιχειρηματικό σχέδιό τους, ώστε να είναι βιώσιμες και ανταγωνιστικές. Παράλληλα, σημείωσε ότι τα Κέντρα θα υλοποιούν δράσεις προβολής και δημοσιότητας, ώστε να μεταλαμπαδεύεται η ιδέα της ΚΑΛΟ στον ευρύτερο πληθυσμό και σε δεύτερη φάση τα Κέντρα Στήριξης συνενώνονται, ώστε να διασυνδεθούν οι επιχειρήσεις μεταξύ τους και να καταστούν βασικός φορέας της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας.

Μεταξύ άλλων, η κ. Αχτσιόγλου υπογράμμισε ότι, τον Δεκέμβριο, θα ενεργοποιηθεί η 1η δράση επιχορήγησης και υποστήριξης των υφιστάμενων φορέων ΚΑΛΟ. «Η δράση αυτή έχει προϋπολογισμό 27 εκατ. ευρώ. Οι φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο φορέων ΚΑΛΟ, θα μπορούν να λάβουν επιχορήγηση για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, την αγορά εξοπλισμού, κλπ. Ανάλογα με τον κύκλο εργασιών που έχουν οι επιχειρήσεις, θα λάβουν από 25.000 ευρώ έως 250.000 ευρώ οικονομική ενίσχυσης» δήλωσε η υπουργός Εργασίας, τονίζοντας ότι η 2η δράση επιχορήγησης θα αφορά νέες επιχειρήσεις ΚΑΛΟ και θα υλοποιηθεί από τις Περιφέρειες από τις αρχές του νέου έτους.

Παράλληλα, η κ. Αχτσιόγλου είπε ότι σχεδιάζεται ένα νέο πρόγραμμα επιχορήγησης των υφιστάμενων ΚΑΛΟ αποκλειστικά για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. «Το πρόγραμμα θα είναι συνολικού ύψους 11 εκατ. ευρώ. ‘Αρα, δεν μιλάμε για ένα κλασικό γενικό πρόγραμμα ανεργίας, αλλά για ένα απολύτως στοχευμένο πρόγραμμα στην ΚΑΛΟ, σχεδιασμένο στη βάση των αναγκών αυτών των επιχειρήσεων, με στόχο να ενισχυθούν με εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό. Ξεχωριστός δε είναι ο προϋπολογισμός, ύψους 2 εκατ. ευρώ και ο σχεδιασμός για την πρόσληψη ατόμων με αναπηρίες στις επιχειρήσεις αυτές» σημείωσε η ίδια.

Επιπλέον, όπως ανέφερε, σε συνεργασία με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, «προχωράμε άμεσα σε μία ακόμη δράση διευκόλυνσης των επιχειρήσεων ΚΑΛΟ. Διαμορφώνουμε το πλαίσιο, ώστε να χορηγούνται εύκολα εγγυητικές επιστολές στις ΚΑΛΟ για τη συμμετοχή και εκτέλεση έργων σε διαγωνισμούς του δημοσίου», δήλωσε η υπουργός Εργασίας.

Σύμφωνα με την κ. Αχτσιόγλου, στα σχέδια του υπουργείου βρίσκεται και η δημιουργία Ταμείου Κοινωνικής Οικονομίας, για χρηματοδότηση προγραμμάτων και δράσεων, με τη χορήγηση μικροπιστώσεων, μικροδανείων για επενδυτικές δαπάνες και κεφάλαια κίνησης.

Τέλος, η υπουργός Εργασίας αναφέρθηκε και στον εθνικό μηχανισμό για την αξιολόγηση και τη χάραξη πολιτικής σχετικά με την ΚΑΛΟ και υπενθύμισε την πραγματοποίηση της 2ης ΚΑΛΟ Athens Expo 2018, από 7-11 Νοεμβρίου, στο κέντρο της Αθήνας.