Άγνωστο στους πολίτες είναι το νέο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, το 50% των ασθενών δυσκολεύεται να καλύψει τις δαπάνες για την υγεία του, το 60% των γιατρών θεωρεί ότι ο τρόπος που λειτουργεί σήμερα το ΕΣΥ εγκυμονεί κινδύνους για τους ασθενείς. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα Πανελλαδικής έρευνας για λογαριασμό του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) το 86% των πολιτών δεν έχει κάνει εγγραφή στον οικογενειακό γιατρό που θα τον παρακολουθεί και το 66% δεν έχει ενημερωθεί για το νέο σύστημα ΠΦΥ. Μόνο το 16% έχει σκοπό να εγγραφεί στον οικογενειακό γιατρό και το 47% θα παραμείνει στο γιατρό που τον παρακολουθεί. «Πολίτες και γιατροί γυρίζουν την πλάτη» στο νέο σύστημα ανέφερε ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, προσθέτοντας ότι στα 2/3 των πολιτών το νέο σύστημα είναι άγνωστο, ενώ επτά στους 10 γιατρούς δήλωσαν ότι δεν θα συνεργαστούν.

 

Έλλειψη εθνικής στρατηγικής, διαβούλευσης και συνεργασίας με τους επιστημονικούς και τοπικούς φορείς, προχειρότητα και ενέργειες «εν κρυπτώ», καταλογίζει ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης στο υπουργείο Υγείας, εξηγώντας και τα υψηλά ποσοστά των πολιτών που δεν γνωρίζουν για το νέο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και τον οικογενειακό γιατρό. Έκανε λόγο για «παταγώδη αποτυχία» που απορρύθμισε περαιτέρω το σύστημα, εξηγώντας ότι ο οικογενειακός γιατρός δημιουργεί περισσότερα προβλήματα, καθώς η εκτίμηση των περισσότερων (47% έναντι 17%) είναι ότι το υποχρεωτικό παραπεμπτικό από τον οικογενειακό ιατρό, δυσκολεύει την πρόσβαση σε ιατρούς ειδικότητας. «’Αλλο πράγμα είναι να έχω τον οικογενειακό γιατρό για πρόληψη και άλλο ότι για να πάω σε ειδικό γιατρό πρέπει να περάσω από τον οικογενειακό γιατρό», είπε ο κ. Πατούλης.

 

Στην έρευνα που διενήργησε η εταιρία Alco το χρονικό διάστημα 24-28 Σεπτεμβρίου, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1000 ατόμων ηλικίας 25 ετών και άνω, καθώς και σε 400 γιατρούς (200 ιδιώτες και 200 στο ΕΣΥ), αποτυπώνεται εικόνα επιδείνωσης της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας τα τελευταία χρόνια. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις απαντήσεις των πολιτών, ένας στους δύο δυσκολεύεται να καλύψει τις δαπάνες υγείας, (κυρίως άτομα άνω των 65 ετών) και 4 τους 10 τη δαπάνη για φάρμακα, το 41% θεωρεί ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας έχουν επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια, το 36% ότι είναι στάσιμες και το 14% εκτιμά ότι βελτιώθηκαν. Σημαντικό είναι το εύρημα ότι το 50% δυσπιστεί σε σχέση με το Δημόσιο σύστημα υγείας εκτιμώντας ότι για να καλύψει τις ανάγκες θα πρέπει να πληρώσει (συμμετοχές, εξετάσεις), αλλά και «γρηγορόσημο» όπως είπε ο κ. Πατούλης.

 

— Οι απαντήσεις των ιατρών

 

Κύριο εύρημα της έρευνας, είναι η έντονη ανησυχία του ιατρικού κόσμου, τόσο για τη λειτουργία της Δημόσιας Υγείας, όσο και για τη δική του θέση, σε επίπεδο συνθηκών, αμοιβών και δυνατότητας να παρέχουν την ποιότητα υπηρεσιών που θα ήθελαν στους πολίτες.

 

Οι γιατροί θεωρούν ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας τα τελευταία χρόνια έχουν επιδεινωθεί (46%) και μόνο το 13% θεωρεί ότι βελτιώθηκαν, το 63% των γιατρών εκτιμά ότι ο τρόπος που λειτουργεί σήμερα το ΕΣΥ μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους για τον ασθενή, το 64% των γιατρών του Δημόσιου τομέα θεωρεί ότι οι συνθήκες εργασίας, στα Δημόσια νοσοκομεία έχουν επιδεινωθεί, το 31% ότι είναι στάσιμες και το 4% ότι βελτιώθηκαν, το 75% θεωρεί ότι οι αμοιβές των γιατρών στα Δημόσια νοσοκομεία επιδεινώθηκαν και το 23% ότι είναι στάσιμες, το 39% δυσκολεύεται να συντηρήσει το ιατρείο του και το 53% έχει σκεφθεί να φύγει στο εξωτερικό.

 

«Η έρευνα αποδεικνύει την κατάρρευση του Δημόσιου συστήματος υγείας, τα τελευταία δύο χρόνια, εξαιτίας των αποτυχημένων και επικίνδυνων πολιτικών που ακολουθήθηκαν. Η εικόνα που αποκαλύπτεται – εικόνα ντροπής για την ελληνική κοινωνία – αποδεικνύει τις τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης που έχει οδηγήσει σε απόγνωση τόσο τους ασθενείς που δεν μπορούν να καλύψουν τις δαπάνες για την υγεία τους όσο και τους γιατρούς που αδυνατούν να αντεπεξέλθουν ακόμα και στα στοιχειώδη έξοδα των ιατρείων τους. Όπως αποδεικνύεται, η σημερινή κατάσταση εγκυμονεί κινδύνους για τους ασθενείς και τη Δημόσια υγεία», δήλωσε ο πρόεδρος του ΙΣΑ.