Από το 1996 μέχρι και σήμερα η πλειοψηφία  των κλειδιών είναι με immobilizer. Η λέξη είναι γαλλικής προέλευσης και βγαίνει από το immobile που σημαίνει ακινητοποιώ. Στα ελληνικά αποδίδεται ως ακινητοποιητής αυτοκινήτου. Το immobilizer αποτρέπει την εκκίνηση του κινητήρα του αυτοκινήτου από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

Στην ουσία, αυτό που κάνει το immobilizer είναι να επεμβαίνει στο ηλεκτρονικό σύστημα που διαθέτουν όλα τα σύγχρονα αυτοκίνητα για να ελέγχουν τον κινητήρα αποτρέποντας την εκκίνηση του αν δεν χρησιμοποιηθεί το αποκλειστικό κλειδί του οχήματος.

To 1995 ψηφίστηκε η νομοθεσία με την οποία όλα τα κλειδιά αυτοκινήτων έπρεπε υποχρεωτικά να εφοδιάζονται με σύστημα immobilizer για λόγους αποτροπής κλοπών. Η τεχνολογία που χρησιμοποιούν και η δουλειά που έχουν κάνει οι κατασκευαστές αυτοκινήτων για να καταφέρουν να κάνουν τα αυτοκίνητά τους σχεδόν αντικλεπτικά είναι πραγματικά πολύπλοκη.

Για την αντιγραφή των κλειδιών:

– Όταν εισάγετε το κλειδί στην μίζα του αυτοκινήτου σας τότε το τσιπάκι που έχει μέσα το κλειδί σας αποστέλλει στον εγκέφαλο του οχήματός έναν αριθμό PIN. Αν αυτός ο αριθμός ταιριάζει με τον αριθμό που είναι αποθηκευμένος μέσα στο εγκέφαλο τότε το σύστημα immobilizer απενεργοποιείτε και το όχημά σας παίρνει εμπρός. Αυτό πραγματοποιείται στα κλειδιά immobilizer “Πρώτης γενιάς” στα οποία απλός διαβάζουμε τον αριθμό PIN από το τσιπάκι του κλειδιού σας και τον επαναγράφουμε σε νέο γνήσιο τσιπάκι. Η διαδικασία είναι 100% ασφαλή και δεν χρειάζεται η παρουσία του αυτοκινήτου στο συνεργείο.

– Αργότερα οι κατασκευαστές πρόσθεσαν εξτρά αλγόριθμους με τους οποίους μόλις εισάγετε το κλειδί σας στην μίζα ο αριθμός PIN πολλαπλασιάζεται – αφαιρείται – διαιρείται και περνά από κάποιες αριθμητικές πράξεις οι οποίες είναι διαφορετικές σε κάθε αυτοκίνητο. Το τελικό αποτέλεσμα των πράξεων αυτών είναι το σωστό PIN το οποίο συγκρίνεται με αυτό του εγκεφάλου. Τα κλειδιά αυτά ονομάζονται κλειδιά immobilizer “Δεύτερης γενιάς” και η αντιγραφή τους γίνεται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο τις πρώτης γενιάς.

Διαβάζουμε το PIN και την αριθμητική πράξη από το τσιπάκι του κλειδιού και την επαναγράφουμε σε νέο γνήσιο τσιπάκι. Η αντιγραφή πραγματοποιείται με την ίδια ευκολία και η μόνη διαφορά είναι ότι τα τσιπάκια που πρέπει να χρησιμοποιηθούν είναι ακριβότερα από αυτά της πρώτης γενιάς. Η διαδικασία είναι 100% ασφαλή και δεν χρειάζεται η παρουσία του αυτοκινήτου.

– Στα κλειδιά immobilizer “Τρίτης γενιάς” τα οποία είναι και η πλειοψηφία στης μέρες μας, οι κατασκευαστές χρησιμοποίησαν κάποιες μορφές κρυπτογράφησης που παραμένουν άγνωστες έτσι ώστε το PIN του κλειδιού να μην είναι εύκολο να αναγνωριστεί. Σκεφτείτε ένα τεράστιο PIN με γράμματα αριθμούς και σύμβολα το οποίο αποκρυπτογραφείτε και το τελικό 4-ψήφιο αποστέλλετε στον εγκέφαλο για σύγκριση. Στην περίπτωση αυτή χρειάζεται η παρουσία του αυτοκινήτου για να αποκωδικοποιηθεί το PIN με ειδικά εργαλεία τα οποία συλλαμβάνουν ασύρματα (δεν επεμβαίνουμε στο αυτοκίνητο) το τελικό 4-ψήφιο. Η διαδικασία είναι 100% ασφαλή αφού δεν παρεμβαίνουμε με καμία διαδικασία στο αυτοκίνητό απλά κλέβουμε ασύρματα το σήμα κατά την διάρκεια ανάφλεξης τις μίζας.