Νέο ιστότοπο για θέματα που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, με στόχο, όπως σημειώνεται, μία ηθική και υπεύθυνη τεχνητή νοημοσύνη προσανατολισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία, δημιούργησε το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Ο ιστότοπος μπορεί να βρεθεί στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.coe.int/en/web/human-rights-rule-of-law/artificial-intelligence

Ο γ.γ. του Συμβουλίου της Ευρώπης, Θ. Γιάγκλαντ, υπογραμμίζει ότι η τεχνητή νοημοσύνη προκαλεί ρηξικέλευθες αλλαγές και φέρνει ευκαιρίες σε τομείς όπως η ιατρική, οι επικοινωνίες και οι μεταφορές. Ωστόσο, οι συνέπειες των εξελίξεων αυτών στη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου παραμένουν ασαφείς, καθώς, όπως έχει δηλώσει και η Επίτροπος για τα ανθρώπινα δικαιώματα Μ. Μιγιάτοβιτς, «η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ενισχύσει σημαντικά τις ικανότητές μας να ζήσουμε τη ζωή που επιθυμούμε. Αλλά μπορεί επίσης να τις καταστρέψει. Επομένως, απαιτούνται αυστηροί κανονισμοί για την αποφυγή της μορφοποίησης σε ένα τέρας του σύγχρονου Frankenstein».

Για το λόγο αυτό, συγκροτήθηκε διοργανική ομάδα εργασίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, που θα αξιολογεί τις απειλές και τις ευκαιρίες της Τεχνητής Νοημοσύνης στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Σημειώνεται ότι η προσέγγιση του Συμβουλίου της Ευρώπης αναφορικά με την τεχνητή νοημοσύνη είναι διατομεακή, και εξετάζει τις συνέπειες και τις επιπτώσεις της στους κάτωθι τομείς:

 • Καταπολέμηση των διακρίσεων
 • Βιοηθική
 • Δικαιώματα των παιδιών
 • Πολιτισμός
 • Προστασία δεδομένων
 • Δημοκρατία
 • Εκπαίδευση
 • Καταπολέμηση της διαφθοράς – εγκλήματα στον κυβερνοχώρο – εγκληματικότητα
 • Ισότητα των φύλων
 • Κοινωνία της Πληροφορίας
 • Δικαιοσύνη

Ο αρμόδιος συντονιστής της ομάδας εργασίας του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Κοινωνία της Πληροφορίας και τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου, Γ. Κλέιγσεν, επικεφαλής της διεύθυνσης Κοινωνίας της Πληροφορίας και της Δράσης κατά του Κυβερνοεγκλήματος, σημειώνει χαρακτηριστικά ότι ήδη οι αλγόριθμοι θεωρείται ότι μπορούν να προσδιορίσουν τους καλύτερους υποψήφιους για μια θέση εργασίας, να βοηθήσουν τους γιατρούς στις ιατρικές διαγνώσεις, ή τους δικηγόρους στα δικαστήρια.

Ωστόσο, το νέο στοιχείο σήμερα είναι, ότι οι υπολογιστές είναι όλο και περισσότερο σε θέση να εκτελούν εξαιρετικά πολύπλοκα καθήκοντα, δίχως όμως οι σχεδιαστές τους μερικές φορές να καταλαβαίνουν πλέον το πώς, το τι συνέβη στο «μαύρο κουτί» της βαθιάς μηχανικής μάθησης (deep learning).

Στο πλαίσιο αυτό, η μόνιμη εκπρόσωπος της Μολδαβίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης, πρέσβης Κ. Καλουγκάρου, θεματικός συντονιστής για την Πολιτική Πληροφόρησης (Τhematic Coordinator on Information Policy/ TC-INF) συγκάλεσε άτυπη συνάντηση των αντιπροσωπειών της Επιτροπής Υπουργών για να ενημερωθούν σχετικά με τη συμμετοχή και τη δράση του Συμβουλίου της Ευρώπης στην αντιμετώπιση των αναδυόμενων προκλήσεων και ευκαιριών που απορρέουν από τις τελευταίες εξελίξεις στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης.

Στη συνάντηση, ο Γ. Μενεσέρ, σύμβουλος πολιτικής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την τεχνητή νοημοσύνη, παρουσίασε μία επισκόπηση της τεχνητής νοημοσύνης, των ευκαιριών και των προκλήσεων για το Συμβούλιο της Ευρώπης. Ακολούθησε ανασκόπηση της συνεχούς εργασίας στους τομείς που προαναφέρθηκαν.

Επισημάνθηκε ότι η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί νέα προτεραιότητα εργασίας για το Συμβούλιο της Ευρώπης. Ως εκ τούτου, ενσωματώνεται προοδευτικά στην ατζέντα των περισσότερων διακυβερνητικών επιτροπών και επιτροπών εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου και στα άλλα όργανα και δομές του.

Επιπλέον, υπογραμμίστηκε εκ νέου ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα, καθώς είναι καθήκον των κυβερνήσεων να προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου στο διαδίκτυο και είναι κρίσιμος ο ρόλος των εταιρειών ψηφιακής τεχνολογίας (π.χ. διαμεσολαβητές διαδικτύου) στην αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων της ψηφιακής εποχής, επειδή παρέχουν και ελέγχουν τις υποδομές της.