Τη δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας αγοράς ανακυκλωμένου πλαστικού και μέτρα για την καταπολέμηση των απορριμμάτων των θαλασσών ζητούν οι ευρωβουλευτές με ψήφισμα που ενέκριναν σήμερα, τελευταία μέρα της Συνόδου της Ολομέλειας στο Στρασβούργο.

Επιπλέον, οι ευρωβουλευτές ζητούν την απαγόρευση των μικροπλαστικών στα καλλυντικά και τα απορρυπαντικά έως το 2020, καθώς -επισημαίνουν- είναι οξειδωτικά, δεν υποβάλλονται σε πλήρη βιοαποικοδόμηση, δεν είναι λιπασματοποιήσιμα και έχουν αρνητική επίδραση στη συμβατική ανακύκλωση πλαστικών.

Επιπλέον, οι ευρωβουλευτές απαιτούν ποιοτικά πρότυπα για το ανακυκλωμένο πλαστικό και κίνητρα για τη συλλογή απορριμμάτων στη θάλασσα, θεωρώντας ότι μια σταθερή εσωτερική αγορά για τις δευτερογενείς πρώτες ύλες είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστεί η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία.

Κατά συνέπεια καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θεσπίσει πρότυπα ποιότητας για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και την ενθάρρυνση της δευτερογενούς αγοράς πλαστικών, ζητώντας να λάβει υπόψη τις διάφορες κατηγορίες ανακύκλωσης που είναι συμβατές με τις λειτουργίες των διαφόρων προϊόντων, διατηρώντας παράλληλα την ασφάλεια, αλλά και τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο μείωσης του ΦΠΑ για προϊόντα που περιέχουν ανακυκλωμένα υλικά.

Οι ευρωβουλευτές επισημαίνουν ότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι για την επίτευξη υψηλών επιπέδων χωριστής συλλογής και ανακύκλωσης, με τα κράτη μέλη να έχουν τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ εκτεταμένων συστημάτων ευθύνης παραγωγού, συστημάτων επιστροφής των καταθέσεων και μεγαλύτερης ευαισθητοποίησης του κοινού. Ωστόσο, το Ευρωκοινοβούλιο προτείνει να αξιολογηθεί η δυνατότητα επέκτασης του διευρυμένου συστήματος ευθύνης του παραγωγού σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε άλλους τύπους πλαστικών.

Οι ευρωβουλευτές σημειώνουν τον σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι αλιείς, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής πλαστικών απορριμμάτων από τη θάλασσα κατά τις αλιευτικές τους δραστηριότητες και την επαναφορά τους στο λιμάνι και κατά συνέπεια θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν αυτή τη δραστηριότητα.

Ο εισηγητής Mark Demesmaeker (ECR) διευκρίνισε δε, ότι η έκθεσή που παρουσίασε δεν αποτελεί ένσταση κατά του πλαστικού, αλλά μια έκκληση για μια κυκλική πλαστική οικονομία, στην οποία θα αντιμετωπίζεται το πλαστικό με βιώσιμο και υπεύθυνο τρόπο.

«Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη στρατηγική ως μοχλό για τα κυκλικά μοντέλα παραγωγής και κατανάλωσης, πρέπει να προσφέρουμε εξατομικευμένες λύσεις, διότι δεν πρέπει να είμαστε σε θέση να σταματήσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις και να διατηρήσουμε την αξία στην αλυσίδα. Δεν υπάρχει λύση ενιαίου μεγέθους και πρέπει να συνεργαστούμε μαζί στην αλυσίδα αξίας» είπε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 87% των πολιτών της ΕΕ λένε ότι ανησυχούν για τον αντίκτυπο του πλαστικού στο περιβάλλον. Η συνολική ετήσια παραγωγή πλαστικών προϊόντων ανήλθε σε 322 εκατομμύρια τόνους το 2015 και αναμένεται να διπλασιαστεί τα επόμενα 20 χρόνια. Μόνο το 30% των πλαστικών απορριμμάτων συλλέγεται για ανακύκλωση και μόνο το 6% του εμπορικού πλαστικού γίνεται από ανακυκλωμένα υλικά. Το πλαστικό αντιπροσωπεύει το 85% των απορριμμάτων στην παραλία και πάνω από το 80% των θαλάσσιων απορριμμάτων.