Για να νικηθεί η ακροδεξιά απαιτείται ξεκάθαρη πολιτική, είναι ο τίτλος του σημερινού κύριου άρθρου της Liberation.

Σημειώνοντας ότι οι εθνικιστές πολλαπλασιάζονται στην Ευρώπη, ακόμη και στις περισσότερο αναπτυγμένες χώρες, ο αρθογράφος Laurent Joffrin υπογραμμίζει ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες, υπάρχει μόνο μια ηθικά και πολιτικά αποδεκτή πολιτική: μια «ανθρωπιστική» ρύθμιση της μετανάστευσης. Μια ρύθμιση που προϋποθέτει τη διάκριση μεταξύ προσφύγων -που είναι επιλέξιμοι για μια οργανωμένη υποδοχή- και οικονομικών μεταναστών, η εισροή των οποίων θα πρέπει να συναρτάται προς τις ευκαιρίες απασχόλησης και τις δυνατότητες υποδοχής. Που προϋποθέτει ότι παύουμε να εκλαμβάνουμε ως απέλαση κάθε επαναπροώθηση στη χώρα προέλευσης. Που προϋποθέτει ότι εξασφαλίζουμε τα απαραίτητα για την οργανωμένη ενσωμάτωση των νεοαφικνούμενων. Και κυρίως, προϋποθέτει ότι το κάνουμε, χωρίς υποκρισία ή προσποίηση, ώστε να διαμορφωθεί μια συμπαγής βάση για την καταπολέμηση της ξενοφοβίας. Για να νικήσουμε την ακροδεξιά, δεν αρκεί η ηθική. Χρειάζεται ξεκάθαρη πολιτική, καταλήγει.