Η Google εγκαινίασε μια νέα μηχανή αναζήτησης συνόλων δεδομένων με σκοπό να βοηθήσει δημοσιογράφους και επιστήμονές στην έρευνά τους. Παραδοσιακά, οι ερευνητές βασίζονταν σε πηγές όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, η NASA και η ProPublica ή άλλες μηχανές αναζήτησης όπως είναι το Kaggle.

Η Dataset Search, εγκαινιάστηκε χθες και θα «συνεργάζεται» με τη Google Scholar, τη δημοφιλή μηχανή αναζήτησης της εταιρείας για ακαδημαϊκές σπουδές και εκθέσεις. Πλέον, πανεπιστημιακά ιδρύματα και κυβερνήσεις θα πρέπει να συμπεριλάβουν ετικέτες μεταδεδομένων στις ιστοσελίδες τους που θα περιγράφουν τα δεδομένα τους. Οι πληροφορίες αυτές θα αναπροσαρμόζονται από τη μηχανή αναζήτησης της Google και θα συνδυάζονται με πληροφορίες από το Knowledge Graph.

Σύμφωνα με άρθρο του The Verge, στόχος της Google είναι να ενοποιηθούν τα δεκάδες χιλιάδες ψηφιακά αποθετήρια που υπάρχουν στο διαδίκτυο καθώς  σήμερα, η δημοσίευση δεδομένων είναι εξαιρετικά κατακερματισμένη. Διαφορετικοί επιστημονικοί φορείς διαθέτουν τα δικά τους αποθετήρια, όπως συμβαίνει με τις κυβερνήσεις και τις τοπικές αρχές.

Η αρχική έκδοση του Dataset Search θα καλύψει τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιστήμες, τα κυβερνητικά δεδομένα και τα σύνολα δεδομένων από ειδησεογραφικούς οργανισμούς όπως είναι η Pro Publica.