Το εξειδικευμένο έργο του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού ενισχύει η Περιφέρεια Αττικής, με τη χρηματοδότηση ποσού ύψους 100.000 ευρώ για την προμήθεια του αναγκαίου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Ο νέος εξοπλισμός είναι απαραίτητος για την έγκαιρη διάγνωση και παρακολούθηση νεογνών ως προς τις κληρονομικές διαταραχές του μεταβολισμού των αμινοξέων, οι οποίες προκαλούν σοβαρά χρόνια νοσήματα σε πολλά όργανα και λειτουργίες του οργανισμού.

Το Ινστιτούτο είναι ο μοναδικός φορέας που προσφέρει τις παραπάνω υπηρεσίες διάγνωσης από τη δεκαετία του 1970, με ειδικό μηχάνημα – αναλυτή αμινοξέων, το οποίο, λόγω της παλαιότητάς του δεν μπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία του.

Σημειώνεται ότι η πρωτοβουλία αυτή της Περιφέρειας για τη στήριξη του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, έρχεται να προστεθεί, σε σειρά ανάλογων παρεμβάσεων, όπως η προμήθεια ύψους 40,6 εκατ. ευρώ, για τον εκσυγχρονισμό των νοσοκομείων της Αττικής, καθώς και άλλων 20 εκατ. για τις ανάγκες των στρατιωτικών νοσοκομείων της Περιφέρειας.