Την ίδρυση Τεχνολογικού Κέντρου Γεωργίας και Τροφίμων στις παλιές εγκαταστάσεις του Λυσσιατρείου Αθηνών, ένα κέντρο κομβικής σημασίας για την στρατηγική ανάπτυξης και αναβάθμισης του αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας Αττικής, ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, κατόπιν εισήγησης της αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Ερμίνας. Κυπριανίδου.

Πρόκειται για μια συνεργασία της Περιφέρειας με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών που αφορά στην αξιοποίηση ενός συγκρότηματος κτιρίων, ιδιοκτησίας της Περιφέρειας επί της Ιεράς Οδού 84, όπου στο παρελθόν στεγάζονταν το Δημόσιο Λυσσιατρείο και το Δημόσιο Απολυμαντήριο. Έχει έκταση 4.986,76τ.μ. και απαρτίζεται από 17 κτίρια διαφόρων εμβαδών τα οποία στην πλειονότητα τους χρήζουν ανακαίνισης. Βρίσκεται απέναντι από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών «γειτνίαση η οποία ώθησε το Πανεπιστήμιο να εκφράσει την επιθυμία του να συμμετέχει στην αξιοποίηση του χώρου από την Περιφέρεια και να υποβάλλει μια πρόταση συνεργασίας», σημείωσε η κ. Κυπριανίδου.

Ακολούθησε η θετική αξιολόγηση της πρότασης, πρόσθεσε η αντιπεριφερειάρχης, καθώς το Ίδρυμα διαθέτει πλούσια δράση στον τομέα της έρευνας, και οι στόχοι του συνάδουν με αυτούς της Περιφέρειας όπως η σύνδεση των παραγόμενων αγροτικών προϊόντων με την παράδοση, τον τουρισμό και τον πολιτισμό, μέσω ειδικών ημερίδων και εκδηλώσεων.

Το «Τεχνολογικό Κέντρο Γεωργίας και Τροφίμων», τόνισε η αντιπεριφερειάρχης, θα αποτελεί ένα εξειδικευμένο κέντρο πολλαπλών λειτουργιών, που θα υλοποιεί στην Περιφέρεια Αττικής τη Στρατηγική Ανάπτυξης και Αναβάθμισης του Αγροδιατροφικού Τομέα και θα συμβάλλει στην παραγωγική ανασυγκρότηση.

Θα απευθύνεται σε όλους τους πολίτες της Περιφέρειας, εστιάζοντας σε κοινωνικούς και οικονομικούς χώρους που χρήζουν ενίσχυσης, όπως:

– νέοι άνεργοι που επιθυμούν να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα και την μεταποίηση.

– επιστήμονες με συνάφεια με τον κλάδο (γεωπόνοι, δασολόγοι κ.ά.).

– επιστήμονες άλλων κλάδων που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον πρωτογενή τομέα και στα τρόφιμα (χημικοί, χημικοί μηχανικοί κ.ά.).

– εργαζόμενοι επαγγελματίες της εστίασης, του τουρισμού και του αγροτουρισμού.

– επαγγελματίες και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη γεωργία, κτηνοτροφία, στη μεταποίηση κλπ.

– φορείς όπως επιμελητήρια, ομάδες παραγωγών, επαγγελματικές ομάδες, κοινωνικές επιχειρήσεις.

– πολίτες που ενδιαφέρονται για τα γενικότερα θέματα του αγροδιατροφικού τομέα όπως καλλιέργειες, παραδοσιακά προϊόντα τροφίμων, γαστρονομία, διατροφή.

– ειδικές και ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες για ενημέρωση (μαθητές σχολείων, άτομα με ειδικές ανάγκες κ.ά.).

Η διάρκεια της σύμβασης, ενημέρωσε η κ Κυπριανίδου, θα είναι 40 χρόνια και στο πλαίσιο της συνεργασίας η Περιφέρεια θα διαθέσει το χώρο ενώ το Γεωπονικό θα αναλάβει τη χρηματοδότηση της ανακατασκευής των κτιρίων και του περιβάλλοντα χώρου, καθώς και τα λειτουργικά έξοδα του Κέντρου.

Κλείνοντας η αντιπεριφερειάρχης σημείωσε ότι τα αντικείμενα μουσειακού χαρακτήρα (από το Λυσσιατρείο και το Απολυμαντήριο), θα αξιοποιηθούν ως εκθέματα. Επίσης όλη η χρήση του χώρου και η λειτουργία του κέντρου στο διηνεκές θα έχουν τη σύμφωνη γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου ενώ η Περιφέρεια διατηρεί το δικαίωμα χρήσης των υποδομών για δράσεις και προγράμματα που σχεδιάζει να υλοποιήσει.