«Συνεχίζουμε με εντατικό ρυθμό την ανάπτυξη και νέων εργαλείων σχετικών με την πρόγνωση και πρόβλεψη διαφόρων ακραίων φαινομένων με σκοπό την αναβάθμισή τους σε επιχειρησιακά εργαλεία για τη χρήση τους από τη νέα δομή Πολιτικής Προστασίας», τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΕΑΑ:

Σύμφωνα με τη χθεσινή παρουσίαση από τον Πρωθυπουργό της νέας αναβαθμισμένης δομής της Πολιτικής Προστασίας, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) θα συμμετέχει μαζί με άλλους ερευνητικούς φορείς, στο επιστημονικό συμβούλιο της νέας δομής.

Αναγνωρίζεται εμπράκτως η σημαντική δραστηριότητα του EAA σχετικά με την παροχή εξειδικευμένων και καινοτόμων υπηρεσιών για την πρόγνωση, ανίχνευση, παρακολούθηση και εκτίμηση αποτελεσμάτων έντονων φυσικών φαινομένων και καταστροφών. Αυτές οι υπηρεσίες έχουν αναπτυχθεί από εξειδικευμένους επιστήμονες του ΕΑΑ και βασίζονται σε ένα εκτεταμένο πανελλαδικά δίκτυο επίγειων μετρητικών σταθμών διαφόρων τύπων, περί των 600, αλλά και σε δορυφορικά δεδομένα τα οποία αναλύουμε καθημερινά και σε πραγματικό χρόνο, εντοπίζοντας και παρακολουθώντας τόσο δασικές πυρκαγιές σε όλη την Ελληνική επικράτεια με ακρίβεια 500 μέτρων, όσο και νεφικά και καταιγιδοφόρα συστήματα.

Τα πρόσφατα δραματικά γεγονότα στην Ανατολική Αττική αλλά και τα περσινά στη Μάνδρα ανέδειξαν την επιχειρησιακή ετοιμότητα του ΕΑΑ όχι μόνο στο να τα παρακολουθούμε σε πραγματικό χρόνο αλλά και να αποκωδικοποιούμε τις βασικές αιτίες των ακραίων φαινομένων. Επιπλέον το ΕΑΑ καταγράφει με μεγάλη χωρική ακρίβεια τις καμένες περιοχές τόσο μέσω δορυφορικής τηλεπισκόπησης όσο και με τη χρήση ειδικών UAV’s.

Συνεχίζουμε με εντατικό ρυθμό την ανάπτυξη και νέων εργαλείων σχετικών με την πρόγνωση και πρόβλεψη διαφόρων ακραίων φαινομένων με σκοπό την αναβάθμισή τους σε επιχειρησιακά εργαλεία για τη χρήση τους από τη νέα δομή Πολιτικής Προστασίας.