Καθώς ο ανθρώπινος παράγοντας βρίσκεται πίσω από το 80% των τροχαίων ατυχημάτων η εκπαίδευση, αλλά και η καλλιέργεια ενός οδικού πολιτισμού είναι απαραίτητα για τον περιορισμό των απωλειών ζωών στην άσφαλτο.

Παρά το γεγονός ότι η στοχευμένη και συνεπής εκπαίδευση είναι απαραίτητη για να αποκτήσει κανείς τη γνώση και τις δεξιότητες εκείνες που είναι απαραίτητες για να συμμετέχει με ασφάλεια στην κυκλοφορία, είτε ως οδηγός είτε ως επιβάτης είτε ως πεζός, η κυκλοφοριακή αγωγή δεν διδασκόταν στα σχολεία, ενώ απουσίαζε και κάποιο επίσημα εγκεκριμένο και ελεγμένο υλικό. Και ενώ η διαδικασία της εισαγωγής σχετικού μαθήματος στην εκπαίδευση βρίσκεται σε εξέλιξη, στο διαδίκτυο υπάρχει ένα σημαντικό εργαλείο, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ποικιλοτρόπως, από μικρούς και μεγάλους, ειδικούς και μη. Πρόκειται για την Ηλεκτρονική Ακαδημία Οδήγησης e-Drive Academy*, της διαδικτυακής πύλης www.edrive.yme.gov.gr που στόχο έχει να αποτελέσει πηγή διαρκούς ενημέρωσης για το σύνολο του ελληνικού πληθυσμού, να προσελκύσει πολίτες από όλες τις ηλικίες και τελικά να συμβάλλει στην διαμόρφωση οδικής κουλτούρας για ασφαλή μετακίνηση.

«Η ασφαλής συμμετοχή στην κυκλοφορία είναι ένα σύνθετο και πολυπαραγοντικό έργο. Πρόκειται για μια διαδικασία που απαιτεί δεξιότητες όπως είναι η εφαρμογή κανόνων, η εκτίμηση της ταχύτητας και της πρόβλεψης της κυκλοφορίας αλλά και καλλιέργεια μιας συνολικής συνείδησης και συμπεριφοράς με βασικό άξονα το σεβασμό – προς τον εαυτό μας και το συνάνθρωπο», επισημαίνει ο Δρ. Ευάγγελος Μπεκιάρης, Διευθυντής του Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.) που συμμετείχε στη δημιουργία της πλατφόρμας. «Η προοδευτική καλλιέργεια οδικής συνείδησης από την ηλικία εισαγωγής στην υποχρεωτική εκπαίδευση μέχρι την ώριμη ηλικία που μετέχει κανείς στη μετακίνηση είτε ως οδηγός είτε ως μετακινούμενος αποτελεί αποκρυσταλλωμένη ανάγκη.»

Σε ποιους απευθύνεται, τι περιλαμβάνει
Το e-Drive Academy είναι επί της ουσίας ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης που υποστηρίζεται από ηλεκτρονικά βιβλία και φυλλάδια, από πολυμεσικά διαδραστικά μαθήματα (SCORM compliant) καθώς και από εκπαιδευτικά παιχνίδια, προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες κάθε κατηγορίας εκπαιδευομένων, που περιλαμβάνουν όχι μόνο εκπαιδευτικό μέρος αλλά και διαδικασία αξιολόγησης.

Το υλικό χωρίζεται σε ενότητες που απευθύνονται σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου και στοχεύουν στη μεθοδική απόκτηση γνώσεων οδικής συμπεριφοράς, με στόχο της συνείδησης του πολίτη για την ασφαλή και οικολογική οδήγηση και κινητικότητα. Στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έχουν αναπτυχθεί και συμβουλευτικοί οδηγοί για γονείς και εκπαιδευτικούς κάθε βαθμίδας.

Η ηλεκτρονική ακαδημία οδήγησης απευθύνεται σε οδηγούς όλων των τύπων και ηλικιών, σε συμφωνία με το ήδη υπάρχον πλαίσιο των σχολών οδήγησης. Συγκεκριμένα, έχει αναπτυχθεί εκπαιδευτικό περιεχόμενο για αρχάριους αλλά και για έμπειρους οδηγούς, για νεαρούς οδηγούς αλλά και για ανθρώπους που βρίσκονται για πρώτη φορά στο τιμόνι σε μεγαλύτερη ηλικία, για επαγγελματίες οδηγούς (οδηγούς λεωφορείων, φορτηγών, ταξί και μοτοσικλετιστές παράδοσης φορτίων), για ευπαθείς χρήστες της οδού (πεζούς, ηλικιωμένους πεζούς, άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα, ποδηλάτες, μοτοσικλετιστές), ακόμα και για εκπαιδευτές οδήγησης. Επιπλέον, έχουν δημιουργηθεί ξεχωριστές οριζόντιες εκπαιδευτικές ενότητες πάνω στην Οικονομική/ Οικολογική Οδήγηση και στην Αμυντική Οδήγηση.

Η υπηρεσία e-Drive Academy ολοκληρώθηκε στο τέλος του 2015. Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο που ανέπτυξε το Ι.ΜΕΤ. έχει παραληφθεί από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και είναι διαθέσιμο στη διαδικτυακή πλατφόρμα. Και όπως σημειώνει η Δρ. Μαρία Γκέμου, Ερευνήτρια Γ’ και υπεύθυνη έργου από μέρους του Ι.ΜΕΤ., το πρωτότυπο εκπαιδευτικό περιεχόμενο έχει δημιουργηθεί με γνώμονα τη μέγιστη μεταφορά γνώσης αναλόγως με την ηλικία και την κατηγορία των εκπαιδευομένων.

*Η αναθέτουσα αρχή ήταν η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚτΠ Α.Ε.), ενώ φορέας λειτουργίας και κύριος του έργου ήταν το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων. Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.) του Εθνικού Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΚΕΤΑ) διετέλεσε υπεργολάβος της ανάδοχης εταιρείας COSMOS Βusiness Systems A.E.Β.Ε. που ανέλαβε να υλοποιήσει το σύνολο του εκπαιδευτικού περιεχομένου καθώς και τα γραφικά που το συνοδεύουν.