Στην ημερίδα με θέμα «Οι Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής είναι εδώ: Προκλήσεις και Προοπτικές», που διεξάγεται υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλου, απέστειλε μήνυμα ο Gaetano Leone, συντονιστής του Μεσογειακού Σχεδίου Δράσης του Προγράμματος Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Environment Programme, Mediterranean Action Plan – UNEP/MAP), στο οποίο αναφέρθηκε στις πρωτοφανείς απειλές που αντιμετωπίζει η λεκάνη της Μεσογείου «δεδομένου ότι έχει αναγνωριστεί ως μία από τις δύο περιοχές, παγκοσμίως, που έχουν επηρεαστεί περισσότερο από την κλιματική αλλαγή».

Τόνισε την ανάγκη αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής τόσο σε εθνικό, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Μίλησε για το Μεσογειακό Σχέδιο Δράσης του Προγράμματος Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών (MAP), το οποίο εγκρίθηκε από το σύνολο των 21 παράλιων χωρών της Μεσογείου και από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη 19η Συνεδρίαση των Συμβαλλόμενων Μερών στην Αθήνα, καθώς και για ένα άλλο στρατηγικό πλαίσιο καθοδήγησης, τη «Μεσογειακή Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη» (MSSD) 2016-2025, που εγκρίθηκε το 2016, στην Ελλάδα, έχοντας ως έναν από τους έξι βασικούς στόχους της την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Επίσης, αναγνώρισε την Ελλάδα ως «ένα εξόχως σημαντικό συμβαλλόμενο μέρος και πρωτοπόρο στην ενίσχυση της απόκρισης της Μεσογείου στην κλιματική αλλαγή, καθώς φιλοξενεί τη Συντονιστική Μονάδα του Μεσογειακού Σχεδίου Δράσης, και διοργανώνει εκδηλώσεις που προωθούν αυτόν τον σκοπό. Τέλος, υπογράμμισε ότι «όλοι οι παράγοντες της κοινωνίας πρέπει να συνεργαστούν και να καθορίσουν τους δικούς τους φιλόδοξους στόχους για μία υγιή Μεσόγειο με θαλάσσια και παράκτια οικοσυστήματα».