Διαρκώς βελτιούμενη είναι η πορεία των επιδόσεων καινοτομίας που εμφανίζει η Ελλάδα, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), το οποίο προχώρησε σε ανάλυση των ευρημάτων του Ευρωπαϊκού Πίνακα Αποτελεσμάτων Καινοτομίας 2018 (European Innovation Scoreboard-EIS), που είχε παρουσιασθεί στις 22 Ιουνίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το ΕΚΤ, σε ανακοίνωσή του, αναφέρει ότι παρατηρείται βελτίωση τόσο του συνθετικού δείκτη καινοτομίας της χώρας μας από το 2014 μέχρι το τέλος του 2017, όσο και αντίστοιχη βελτίωση σε επιμέρους διαστάσεις της καινοτομίας, έρευνας και ανάπτυξης, με αποτέλεσμα η Ελλάδα σταδιακά να συγκλίνει προς τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Ο Ευρωπαϊκός Πίνακας Αποτελεσμάτων Καινοτομίας (ΕIS) του 2018 παρουσιάζει τις σχετικές επιδόσεις των κρατών μελών για το 2017, λαμβάνοντας υπόψη 27 διαφορετικούς δείκτες. Σύμφωνα με τον συνθετικό δείκτη καινοτομίας (Summary Innovation Index), η Ελλάδα κατατάσσεται στην ομάδα των χωρών με “Μέτριες επιδόσεις στην καινοτομία”, με βάση τη συνολική της επίδοση σε όλο το φάσμα των δεικτών έρευνας, καινοτομίας, ανθρώπινου δυναμικού, δομής της οικονομίας, επιχειρηματικότητας του EIS, καταλαμβάνοντας την 22η θέση, όπως και στα προηγούμενα χρόνια.

Από το 2014 έως το 2017, ο συνθετικός δείκτης καινοτομίας της χώρας μας αυξήθηκε από 62 σε 69 μονάδες βάσης. Όπως επισημαίνει το ΕΚΤ, οι τομείς όπου η Ελλάδα παρουσιάζεται πιο “δυνατή”, είναι τα “ελκυστικά ερευνητικά συστήματα”, οι “καινοτόμοι” και οι “διασυνδέσεις”.