Μία από τις κορυφαίες πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να καταστεί η φορολογία δικαιότερη και αποτελεσματικότερη σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ενωση, τονίζει ο επίτροπος Οικονομικών Πιερ Μοσκοβισί, ο οποίος σημειώνει πως ο φορολογικός συντελεστής εταιρειών έχει μειωθεί κατά μέσο όρο από 23,8% το 2008 σε 21,9% το 2018, απαντώντας σε ερώτηση του αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Παπαδημοόυλη.

Στην ερώτησή του ο κ. Παπαδημούλης επισήμανε ότι υπάρχει μια «κραυγαλέα φορολογική αδικία», καθώς οι πολυεθνικές εταιρείες συμβάλλουν λιγότερο στους κρατικούς προϋπολογισμούς μετά την κρίση, με αποτέλεσμα έτσι να επιβαρύνονται μισθωτοί, συνταξιούχοι και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ζητούσε να πληροφορηθεί ποια μέτρα εξετάζει η Κομισιόν για να αντιμετωπιστεί αυτή η «κραυγαλέα αδικία».

«Κατά την τελευταία τριετία, η Επιτροπή προχώρησε σε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα για την επίτευξη του στόχου αυτού, ιδίως μέσω της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις διεθνείς εξελίξεις» υπογραμμίζει στην απάντησή του ο κ. Μοσκοβισί και συνεχίζει: «Η στρατηγική της απαρτίστηκε από δύο σκέλη: αφενός, την ενίσχυση της διαφάνειας και, αφετέρου, την εξάλειψη των νομικών κενών και των αναντιστοιχιών μεταξύ των εθνικών φορολογικών συστημάτων. Οι πρωτοβουλίες επικεντρώθηκαν στη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις, και ιδίως για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι οποίες δεν συμμετέχουν στην πρακτική της μεταφοράς των κερδών, ούτε σε εξελιγμένες δραστηριότητες φορολογικού σχεδιασμού.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ο φορολογικός συντελεστής εισοδήματος εταιρειών έχει κατά μέσο όρο μειωθεί από 23,8 % το 2008 σε 21,9 % το 2018. Δεκαπέντε κράτη μέλη είχαν χαμηλότερα ποσοστά το 2018 σε σχέση με το 2008, τέσσερα είχαν υψηλότερα ποσοστά, ενώ τα ποσοστά των υπόλοιπων χωρών παρέμειναν αμετάβλητα. Ο φόρος εισοδήματος εταιρειών κυμάνθηκε κατά τα άλλα μεταξύ 10% και 35% σε ολόκληρη την ΕΕ.

Ωστόσο, οι εν λόγω συντελεστές δεν αντανακλούν κατ’ ανάγκην τον πραγματικό συντελεστή του φόρου που καταβάλλεται από τις επιχειρήσεις. Για την ΕΕ των 28, ο συνολικός «πραγματικός μέσος φορολογικός συντελεστής» μειώθηκε από 21,3% το 2008 σε 20,1% το 2017. Το ποσοστό αυτό μειώθηκε σε 17 κράτη μέλη, ενώ σε άλλα 10 αυξήθηκε. Σε ολόκληρη την ΕΕ, ο πραγματικός μέσος φορολογικός συντελεστής κυμάνθηκε μεταξύ του 9% και του 33,4%.

Οι προτάσεις της Επιτροπής για τη φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας και την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ) είναι επί του παρόντος υπό συζήτηση στο Συμβούλιο. Η Επιτροπή έχει δεσμευτεί να διασφαλίσει την έγκρισή τους το συντομότερο δυνατόν».