Ο δημόσιος τομέας μπορεί να διαδραματίσει τον δικό του σημαντικό ρόλο στην προστασία του περιβάλλοντος, στην ταυτόχρονη εξοικονόμηση πόρων, αλλά και στην προσέλκυση νέων επενδύσεων, μέσω των «πράσινων» δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, ενώ παράλληλα μπορεί να δώσει κίνητρα στις επιχειρήσεις να ενσωματώσουν περιβαλλοντικά κριτήρια κατά την παραγωγή αγαθών ή και κατά την παροχή προμηθειών, υπηρεσιών και έργων.

Τις προτάσεις αυτές παρουσιάζει το Αθηναϊκό -Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι οποίες συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στο πλαίσιο ευρωπαϊκού έργου «Green Public Procurement for resource-efficient regional growth (GPP4Growth)», το οποίο εντάσσεται στο «Interreg Europe».

Στο συγκεκριμένο έργο συμμετέχουν εννέα εταίροι από εννέα χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ελλάδα, Ιταλία, Πολωνία, Βέλγιο, Ισπανία, Λετονία, Βουλγαρία, Ιρλανδία, Μάλτα) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Μάλιστα, το «Εργαστήριο Κατανεμημένων Συστημάτων και Τηλεματικής» του Πανεπιστημίου Πατρών συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος.

Όπως ανέφερε ο αναπληρωτής Πρυτάνεως και επιστημονικός υπεύθυνος έργου, καθηγητής Χρήστος Μπούρας, «οι κρατικές δαπάνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για έργα, αγαθά και υπηρεσίες φθάνουν στα 1,8 τρις ευρώ ετησίως, ενώ τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την εφαρμογή των “ πράσινων“ δημοσίων συμβάσεων προμηθειών είναι η αύξηση κατά 7% του αριθμού των επιχειρήσεων, που ενσωματώνουν περιβαλλοντικούς παράγοντες κατά την παραγωγή και προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών, η αύξηση της ικανότητας δημόσιων υπαλλήλων στην υλοποίηση αυτών των συμβάσεων, καθώς και επενδύσεις 10 εκατομμυρίων ευρώ, που θα ξεκλειδώσουν την προώθηση οικολογικών προϊόντων και υπηρεσιών».

Όπως εξήγησε ο καθηγητής, «οι “ πράσινες” δημόσιες συμβάσεις είναι οι διαδικασίες με τις οποίες ο δημόσιος τομέας προμηθεύεται προϊόντα, υπηρεσίες ή εργασίες, χρησιμοποιώντας “ πράσινα” κριτήρια κατά την αξιολόγηση προσφορών».