Πολύ καλή ηθοποιός αλλά και φοβερή γυναίκα!

Απολαύστη την μοναδική Τζένη Μπότση: