Ως «μία σημαντική νομική κατάκτηση για την Ελλάδα» χαρακτήρισε την επικύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας, ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης, πρέσβης Στέλλιος Περράκης, όταν επέδωσε σήμερα το πρωί στον γενικό γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, Θόρμπγιορν Γιάγκλαντ, τον φάκελο επικύρωσης από το ελληνικό Κοινοβούλιο.

«Η Ελλάδα αποτελεί πλέον πλήρως μέρος των κοινών μας προσπαθειών για την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας. Αυτό είναι καλό για την Ελλάδα και καλό για την Ευρώπη», σημείωσε ο Θ. Γιάγκλαντ.

Ο κ. Περράκης συμπλήρωσε ότι η σημερινή επικύρωση της σύμβασης είναι ένα σημαντικό βήμα της Ελλάδας στο πεδίο της προαγωγής και της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου, ιδίως μιας από τις πλέον ευάλωτες ομάδες σε κάθε κοινωνία, που είναι οι γυναίκες. «Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης αποτελεί μία μοναδική στο είδος της νομική πράξη για την προστασία της γυναίκας από διάφορες μορφές βίας, σεξουαλικής εκμετάλλευσης κ.λπ., που λειτουργεί στην ευρωπαϊκή δικαιοταξία του Συμβουλίου της Ευρώπης» υπογράμμισε, «καθώς εκφράζει τη συμπυκνωμένη διεθνή εμπειρία για την αντιμετώπιση της βίας σε βάρος των γυναικών, σε κανονιστικό επίπεδο, και των βέλτιστων πρακτικών που έχουν σταδιακά αναδυθεί μέσα από εθνικές πρωτοβουλίες».

Μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στο ΣτΕ εξηγεί πως η εφαρμογή της σύμβασης, επικυρωμένης από 32 χώρες του Οργανισμού του Στρασβούργου και υπογεγραμμένης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, βρίσκεται υπό την επιτήρηση της GREVIO (Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence) – οργάνου εμπειρογνωμόνων που συμβάλλει, μέσα από έναν εποπτικό ρόλο καθώς και διαβούλευση με τα συμβαλλόμενα μέρη, σε μία αποτελεσματική υλοποίηση των ειδικών μέτρων προαγωγής και προστασίας που προβλέπονται στη Σύμβαση.

«Πρόκειται για μία πράξη και ένα σύστημα θετικών μέτρων, στο πεδίο των δικαιωμάτων του ανθρώπου, που αναδεικνύει αλλά κυρίως προωθεί μία άλλη νομική κουλτούρα για την αντιμετώπιση κρίσιμων ζητημάτων στις σύγχρονες κοινωνίες, π.χ. ισότητα φύλων, καταπολέμηση βίας κατά των γυναικών, τράφικινγκ, κ.λπ., υπογράμμισε.

Σημειώνεται ότι η σύμβαση καταδικάζει όλες τις μορφές βίας κατά των γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία. Αναγνωρίζει ότι η υλοποίηση της de jure και de facto ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί βασικό στοιχείο για την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών.

Η σύμβαση υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης στις 7.4.2011 και υπογράφηκε στην Κωνσταντινούπολη στις 11.5.2011, τέθηκε σε ισχύ τον Αύγουστο του 2014, ψηφίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 13.06.2017 και κυρώθηκε από το ελληνικό Κοινοβούλιο στις 29.3.2018.

Με τις ρυθμίσεις που εισάγονται στην ελληνική νομοθεσία για την εφαρμογή των προβλέψεων της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης

-ενισχύεται η ποινική νομοθεσία για την αντιμετώπιση εγκλημάτων που διαπράττονται σε βάρος των γυναικών (ακρωτηριασμός γεννητικών οργάνων, stalking, «εγκλήματα τιμής»)

-καταργείται η άκρως αναχρονιστική διάταξη του άρθρου 339 παρ. 3 ΠΚ (μη άσκηση ποινικής δίωξης εάν μεταξύ του υπαιτίου αποπλάνησης ανηλίκου και του θύματος τελέστηκε γάμος)

-τροποποιείται ο ν.3500/2006 για την ενδοοικογενειακή βία, με στόχο την ευρύτερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή του

-τροποποιείται ο ν.3811/2009 για την Ελληνική Αρχή Αποζημίωσης, με στόχο την ευχερέστερη πρόσβαση των θυμάτων στην αποζημίωση που προβλέπει ο εν λόγω νόμος

-τροποποιείται ο ν. 2168/1993 περί όπλων, ώστε να μην χορηγούνται άδειες σε όσους διώκονται ποινικά ή έχουν καταδικασθεί για αδικήματα ενδοοικογενειακής βίας

-προστατεύονται από την επιστροφή οι αλλοδαποί που είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας και προσέρχονται στις αρμόδιες αρχές για να υποβάλουν τη σχετική καταγγελία

-ορίζεται η γενική γραμματεία Ισότητας των Φύλων ως αρχή παρακολούθησης της σύμβασης.