Ενα δικαστήριο στην Ολλανδία άνοιξε τον δρόμο για την αναγνώριση των ανθρώπων που δεν αυτοκαθορίζονται ως αρσενικά ή θηλυκά πρόσωπα.

Συγκεκριμένα το δικαστήριο του Ρούμοντ καλεί τους νομοθέτες να αναγνωρίσουν την τρίτη καταχώρηση φύλου έπειτα από προσφυγή ενός προσώπου που ενώ είχε γεννηθεί άντρας, υποβλήθηκε σε θεραπεία αλλαγής φύλου ώστε να γίνει γυναίκα. Αρχικά έγινε δεκτό το αίτημά της να καταγραφεί επισήμως ως γυναίκα, αλλά στη συνέχεια ζήτησε να καταχωριστεί σε μια διαφορετική κατηγορία, ούτε άρρεν ούτε θήλυ.

Η απόφαση του δικαστηρίου ορίζει ότι το φύλο του ατόμου δεν μπορεί να καθορίζεται από τη γέννησή του και τονίζει ότι είναι ώριμες οι συνθήκες ώστε να αναγνωριστεί και μία τρίτη καταχώρηση φύλου.

Οι ακτιβιστές της ολλανδικής ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας χαιρέτισαν την απόφαση και ο Μπραντ Μπέργκοβερ, του Ολλανδικού Δικτύου Διεμφυλικών, τόνισε ότι πρόκειται για «επαναστατική απόφαση στο πλαίσιο του ολλανδικού δικαίου».

Στη Δανία και τη Μάλτα ο νόμος δίνει τη δυνατότητα, για όσα πρόσωπα το επιθυμούν, να καταχωρούνται ως Χ, ενώ πρόσφατα το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Γερμανίας, σε υπόθεση ίντερσεξ ατόμου, αποφάσισε ότι η Πολιτεία πρέπει πέραν των δυνατοτήτων άρρεν και θήλυ, να δίνει και δυνατότητα τρίτης καταχώρισης φύλου.