Οι πιο χρεωμένοι μεταξύ των Ευρωπαίων είναι οι Έλληνες με σχεδόν τους μισούς να πληρώνουν με καθυστέρηση, στεγαστικά δάνεια, ενοίκια, λογαριασμούς ΔΕΚΟ ή άλλες υποχρεώσεις, όπως δόσεις για αγορές.

Eρευνα της Eurostat που δημοσιεύτηκε σήμερα καταδεικνύει ότι στην Ελλάδα, το 2016,  το 47,9%, δηλαδή σχεδόν το μισό του πληθυσμού είχε καθυστερήσεις σε αυτές τις υποχρεώσεις και μάλιστα σε μεγάλη απόσταση από τις επόμενες χώρες.

Την Ελλάδα ακολουθεί η Βουλγαρία με το ένα τρίτο του πληθυσμού να πληρώνει με καθυστέρηση τις υποχρεώσεις του και στην τρίτη θέση η Κύπρος με το αντίστοιχο ποσοστό να φτάνει το 26,6%.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο το 2016, το 10,4% – δηλαδή ένας στους δέκα – του πληθυσμού της ΕΕ πλήρωνε με καθυστέρηση υποχρεώσεις όπως το δάνειο, το ενοίκιο ή και άλλες οφειλές, όπως τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας ή δόσεις για αγορές. Αναφορικά με τις οφειλές για πληρωμές υποθηκών ή ενοικίων το ποσοστό ήταν 3,5%.

Και στις οφειλές σε στεγαστικά και ενοίκια η Ελλάδα είναι πρώτη με το 15,3% να έχει τέτοια χρέη. Αυτό το ποσοστό είναι το τριπλάσιο σε σχέση με το 2008 όπου μόλις το 5,5% καθυστερούσε δάνεια και ενοίκια.

Το ποσοστό της Ελλάδας, όπως φαίνεται και στο παραπάνω γράφημα ήταν το υψηλότερο από όλα τα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Το επόμενο μεγαλύτερο ποσοστό καταγράφηκε στην Κύπρο (8,6%), ακολουθούμενη από την Ισπανία και τη Γαλλία (5,2%), την Ουγγαρία (5,1%), τη Φινλανδία (4,9%) και την Ιταλία (4,2%).

Αντίθετα, το ποσοστό του πληθυσμού σε καθυστέρηση ήταν κάτω από 2% σε επτά κράτη μέλη της ΕΕ: Εσθονία (1,8%), Γερμανία (1,6%), Ιρλανδία και Λιθουανία (και 1,4%), Κροατία και Πολωνία Ρουμανία (0,9%).