Μία σύγχρονη ηλεκτρονική πλατφόρμα γεωαπεικόνισης των εκτελούμενων έργων της έθεσε σε λειτουργία η Περιφέρεια Αττικής.

Μέσα από το εργαλείο αυτό, οι πολίτες μπορούν να εντοπίσουν τα εκτελούμενα έργα της Περιφέρειας πάνω στο χάρτη και να ενημερωθούν για πτυχές, όπως η φάση εξέλιξης, τα οικονομικά μεγέθη και άλλες συναφείς με την υλοποίησή τους λεπτομέρειες.

Πρόκειται για έναν ακόμη κρίκο της διοίκησης της Περιφέρειας στην προσπάθεια εδραίωσης μίας άμεσης σχέσης με τους πολίτες με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας στη διαχείριση του δημόσιου χρήματος. Για να μεταφερθείτε στην Πλατφόρμα Γεωαπεικόνισης των Εκτελούμενων Έργων γράψτε: http://patt.geomanager.telenavis.com/geomanager ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής (www.patt.gov.gr) και επιλέξτε τον σχετικό σύνδεσμο.