Πρωταθλήτρια στην απορρόφηση των Κοινοτικών κονδυλίων αποδεικνύεται η Ελλάδα, όπως διαπιστώθηκε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (REGI) και στη συζήτηση με θέμα «Ειδικά μέτρα για την Ελλάδα βάσει του κανονισμού 2015/1839». Χάρη δε, στα κονδύλια αυτά, το ελληνικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2%, σύμφωνα με τους υπολογισμούς Κοινοτικών αξιωματούχων, όπως και ότι η ανταγωνιστικότητα της χώρας αυξήθηκε σε σχέση με την εικόνα πέντε χρόνια πριν. Στη συζήτηση παρενέβησαν δύο Έλληνες ευρωβουλευτές, η Μαρία Σπυράκη εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, και ο Δημήτρης Παπαδημούλης, εκ μέρους της ευρωομάδας της Αριστεράς.

Συγκεκριμένα η Κομισιόν, δια του επίσημου εκπροσώπου της και διευθυντής της REGIO DDG.G, Ρούντολφ Νιέσλερ, πήρε την εξής θέση:

«Για τα προγράμματα του 2007-2013 είχαμε άμεσες παροχές κεφαλαίου κατά το 2015 και οι επιπλέον προκαταβολές εξασφάλισαν άλλες μεταφορές κονδυλίων 1 δισ. ευρώ για το 2015 και 2016. Μέσω αυτών των ενέσεων ρευστότητας, η Ελλάδα έφτασε σε απορρόφηση 100% των διαθέσιμων κονδυλίων για την περίοδο 2007-2013, σε σχέση με το μέσο όρο απορρόφησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ήταν γύρω στο 96%. Η Ελλάδα, με 100%, ήταν η πρώτη χώρα ως προς την απορρόφηση. Επίσης τα Κοινοτικά κονδύλια έφταναν στην Ελλάδα πολύ πιο γρήγορα από ό,τι στα υπόλοιπα κράτη-μέλη.

Όσον αφορά στη διαδικασία του κλεισίματος των λογαριασμών, αυτή βαίνει εύρυθμα, τακτικά, και με βάση τα στοιχεία που έχουμε λάβει μέχρι στιγμής μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι δεν θα έχουμε καμία απώλεια κονδυλίων για την Ελλάδα», διαβεβαίωσε ο Ρ. Νιέσλερ που συμπλήρωσε:

«Ο αριθμός των ατελών προγραμμάτων, έχει μειωθεί δραστικά. Σε σύγκριση με την περίοδο 2002-2006, όπου είχαμε 900 σχέδια που δεν ολοκληρώθηκαν, στην περίοδο 2007-2013 μόνο 79 σχέδια παρέμειναν ατελή ως σήμερα και θα ολοκληρωθούν με τη χρήση των εθνικών κονδυλίων.

Χωρίς όμως τα ειδικά μέτρα, ο αριθμός αυτών των ανολοκλήρωτων προγραμμάτων θα ήταν πολύ μεγαλύτερος και η Ελλάδα θα αντιμετώπιζε πολύ σοβαρά προβλήματα για να εξασφαλίσει τα απαραίτητα κονδύλια για να ολοκληρώσει αυτά τα σχέδια και προγράμματα».

Η Ελλάδα κατάφερε επίσης να ολοκληρώσει πολύ σημαντικά σχέδια και προγράμματα. Ο κ. Αριμόν (σ.σ είναι ο εισηγητής της έκθεσης) ανάφερε τα πιο εμβληματικά – οι παραχωρήσεις για τους αυτοκινητοδρόμους για παράδειγμα ήταν πολύ σημαντική επιτυχία. Έτσι μπόρεσαν να συνεχιστούν τα έργα και το 2017 και τα πέντε σχέδια ολοκληρώθηκαν και εγκαινιάστηκαν.

Και χάρη στην έκτακτη, 7% , εμπροσθοβαρή χρηματοδότηση για το 2020, η απορρόφηση για την περίοδο αυτή έχει φτάσει μέχρι το 25% και… ενώ 14% είναι ο Κοινοτικός μέσος όρος. Ακόμη κι αν αποκλείσουμε την αύξηση του 7% της προκαταβολής, ακόμη και δίχως αυτό, η Ελλάδα έχει πολύ καλύτερες επιδόσεις από τον Κοινοτικό μέσο όρο».

Ο Ρ. Νιέσλερ συμπερασματικώς ανέφερε ότι «από τις μέχρι τώρα εκθέσεις, από τις πηγές της Παγκόσμιας Τράπεζας, αλλά και από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, διαπιστώνουμε ότι η Ελλάδα, έχει αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της, σε σχέση με πριν από μια 5ετία».

Ποια έργα προχώρησαν

Είχε προηγηθεί ο εισηγητής της έκθεσης, Πασκάλ Αριμόντ, ο οποίος εστίασε στα Ειδικά μέτρα για τα χρηματοδοτούμενα έργα της περιόδου 2007-2013 στην Ελλάδα, αναφέροντας μεταξύ άλλων τα εξής:

«Στο σχέδιο έκθεσής μου, έκανα και μια αξιολόγηση και μπορούμε να καταλήξουμε στο εξής: αυτή η επιπρόσθετη ρευστότητα αξιοποιήθηκε αποτελεσματικά εκ μέρους της Ελλάδας προκειμένου πράγματι να ολοκληρωθούν πολλά προγράμματα – και αυτό μπορούμε να το αναφέρουμε με βεβαιότητα και με αριθμούς… Η Ελλάδα στην περίοδο αυτή, δούλεψε πάνω σε έναν κατάλογο 161 προγραμμάτων προτεραιότητας, τα οποία αφορούν 11,5 δις ευρώ για την περίοδο 2007-2013.

Από αυτά, 136 ολοκληρώθηκαν, 27 από αυτά τα προγράμματα προτεραιότητας μεταφέρθηκαν στην επόμενη περίοδο 2017-2020 και ορισμένα, που αφορούν 1,1 δις, δεν συνεχίστηκαν και διεκόπησαν.

Όσο για τα πετυχημένα προγράμματα, από την προηγούμενη περίοδο 2002-2006, που συνέχισαν και ολοκληρώθηκαν για την περίοδο 2007-2013, μπορούμε να αναφέρουμε κάποιους αυτοκινητοδρόμους που ανακαινίστηκαν, το μετρό στην Αθήνα και το μετρό στη Θεσσαλονίκη και τη σιδηροδρομική σύνδεση Τιθορέας-Λιανοκλαδίου-Δομοκού. Αυτά τα προγράμματα τα οποία λόγω αυτών των ειδικών μέτρων πράγματι υλοποιήθηκαν -και αυτό το εξακρίβωσα».

Στη συνέχεια της ομιλίας του ο εισηγητής τόνισε εξάλλου: «Στη νέα περίοδο ενίσχυσης, έχουν οριστεί 18 προγράμματα προτεραιότητας, τα οποία λόγω της προ-χρηματοδότησης έχουν ξεκινήσει. Υπάρχουν δυο αριθμοί που θα πρέπει να αξιολογήσουμε θετικά.

Το πρώτο, είναι σημαντικό νούμερο: Το ποσοστό απορρόφησης για την περίοδο 2007-2013 είναι 100%. Αυτό σημαίνει ότι τα κονδύλια που δόθηκαν στην Ελλάδα, πράγματι εισέρευσαν στα προγράμματα αυτά και αυτό ήταν μια προϋπόθεση για την χορήγηση της χρηματοδότησης.

Το δεύτερο, το οποίο θα πρέπει να αξιολογηθεί θετικά, είναι τα ποσοστά απορρόφησης για την περίοδο 2014-2018 και είναι 28% -ή 23% όπως λέει η Επιτροπή- δηλαδή τα ανώτατα όρια μέσου όρου σύμφωνα με την Επιτροπή.

Τέλος, ένα τρίτο νούμερο που θα πρέπει να αναφέρουμε, είναι ότι λόγω της προηγούμενης περιόδου και των προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν στην περίοδο αυτή, το Ελληνικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2% απ’ ότι θα είχε αυξηθεί χωρίς τα χρήματα αυτά, πράγμα το οποίο είναι σημαντικό για την ανάπτυξη της Ελλάδας».

Καταληκτική παρατήρηση για τον κ. Αριμόντ: «Απορρόφηση και ΑΕΠ είναι δείκτες οι οποίοι μας λένε κάτι τόσο σε ποιοτικό επίπεδο, όσο και στο επίπεδο των οικονομικών στοιχείων. Διαπιστώνουμε ότι τα χρήματα αυτά πράγματι χρησιμοποιήθηκαν, δεν τελμάτωσαν τα προγράμματα αυτά ούτε διεκόπησαν, και υπό αυτή την έννοια, αύξησαν το βαθμό ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας, δημιουργήθηκαν θέσεις απασχόλησης και βελτιώθηκαν οι συνθήκες διαβίωσης των Ελλήνων πολιτών».