Οι δράσεις που πραγματοποιούνται για την καταπολέμηση της εμπορίας και της εκμετάλλευσης των ανθρώπων, καθώς και το εθνικό σχέδιο δράσης για την υποστήριξη των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων που βρίσκεται υπό επεξεργασία, βρέθηκε στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης της αρμόδιας Επιτροπής στη Βουλή.

Παίρνοντας τον λόγο, ο εθνικός εισηγητής για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων του υπουργείου Εξωτερικών, Ηρακλής Μοσκώφ, επισήμανε: «Έχει έρθει ο καιρός για πράξη συντονισμένη με συνέργειες με όλη την κοινωνία και με όλο το φάσμα της κοινωνίας. Το στοίχημα όσον αφορά στην υποστήριξη και στην ενδυνάμωση των θυμάτων και των πιθανών θυμάτων είναι ότι όλοι οι υπόλοιποι φορείς, οι κοινωνικοί εταίροι, ακόμη κι ο ιδιωτικός τομέας, πρέπει να συμφωνήσουν όλοι σε ένα κοινό πλαίσιο όσον αφορά στην αναγνώριση των θυμάτων και να μπορούν να κάνουν το αυτονόητο: να διασώσουν ανθρώπους που αυτή τη στιγμή υποφέρουν στη σιωπή και στο σκοτάδι».

Ακόμη ο κ. Μοσκώφ τόνισε: «Ήρθε η ώρα να περάσουμε σε μία πιο συντονισμένη πράξη και να έχουμε συγκεκριμένα παραδοτέα κι από πλευράς του υπουργείου κι από την πλευρά των φορέων της κοινωνίας των πολιτών και των υπολοίπων εταίρων. Αυτό προσπαθούμε να το θωρακίσουμε μέσα από ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης, το οποίο βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο επεξεργασίας του».

Από την πλευρά της , η επιστημονική σύμβουλος στο γραφείο του εθνικού εισηγητή, Κορίνα Χατζηνικολάου, αναφερόμενη κι εκείνη στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης, υπογράμμισε ότι «η παροχή ασφάλειας και προστασίας στα θύματα εμπορίας ανθρώπων στηρίζουν και τις προσπάθειές μας για κρατική ασφάλεια κι ειρηνική κοινωνική συμβίωση». Στη συνέχεια η κ. Χατζηνικολάου σημείωσε πως «η διαδικασία ένταξης ξεκινάει ίσως από την επαφή του θύματος με επαγγελματίες κρατικών και ή μη κρατικών φορέων. Για εμάς η διαδικασία της επανένταξης ξεκινάει, όταν ένα θύμα αναγνωρίσει στο βλέμμα ενός επαγγελματία το ενδιαφέρον και τον τρόπο που θα υποστηριχθεί. Σημαντικό για την υποστήριξη της επανένταξης είναι να έχει το θύμα πλήρη ενημέρωση για τις επιλογές σε ό,τι αφορά την παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξή του και την ενδυνάμωσή του, άρα και συμμετοχή στις αποφάσεις που το αφορούν».

Καταλήγοντας κι αναλύοντας τις δράσεις που εντάσσονται στο υπό επεξεργασία εθνικό σχέδιο δράσης, η κ. Χατζηνικολάου επισήμανε: «Σημαντικός παράγοντας για την στήριξη και την επανένταξη θυμάτων εμπορίας ανθρώπων είναι η στήριξη και συνεργασία σε επίπεδο δήμων και κοινοτήτων, σε επίπεδο αυτοδιοίκησης, καθώς τα θύματα εμπορίας θα επιστρέψουν σε γειτονιές για να ζήσουν , άρα είναι αυτές που θα πρέπει να προετοιμάζονται και να ενημερώνονται, να ευαισθητοποιούνται για το πώς μπορούν να συμμετέχουν ως κοινότητα στη διαδικασία επανένταξης των θυμάτων εμπορίας. Ακόμη, πρέπει να υπάρξει βελτιστοποίηση του εθνικού μηχανισμού για γρήγορη κι έγκυρη παροχή κατάλληλων υπηρεσιών προστασίας και ένταξης καθώς και διασφάλιση των υπαρχόντων κρατικών και μη κρατικών δομών και εισαγωγή διαδικασίας αξιολόγησης των μονάδων αυτών. Τέλος, μία ακόμη δράση είναι η δημιουργία προγραμμάτων κοινωνικής επανένταξης στα πεδία της εκπαίδευσης, της υγείας, της εργασίας αλλά και του πολιτισμού και του αθλητισμού».