Το Forbes κάθε χρόνο συγκεντρώνει όλους όσους έχουν πάνω από ένα 1 δισεκατομμύριο δολάρια και διαμορφώνει τις γνωστές λίστες του.

Το jakubmarian.com συγκέντρωσε σε ένα χάρτη όλους τους δισεκατομμυριούχους της Ευρώπης και πέρα από τον απόλυτο αριθμό που διαθέτει η κάθε χώρα προχώρησε και στην αναγωγή ανά 10 εκατ. κατοίκους κάθε χώρας.

Πρωταθλήτρια Ευρώπης αναδεικνύεται η Γερμανία με 123 δισεκατομμυριούχους ενώ όταν γίνεται η αναγωγή με τον πληθυσμό πρώτη έρχεται η Κύπρος που με πληθυσμό περίπου 850.000 ατόμων διαθέτει 7 δισεκατομμυριούχους από τους οποίους μόνο οι τρεις έχουν ελληνοκυπριακή καταγωγή.

Η Ελλάδα με 4 δισεκατομμυριούχους διαθέτει 3,7 δισεκατομμυριούχους ανά 10 εκατ. πληθυσμού, ενώ αν και φαίνεται εντελώς παράδοξο, σύμφωνα με το Forbes το πλούσιο Λουξεμβούργο δεν διαθέτει κανέναν δισεκατομμυριούχο