Κατά τη τρέχουσα σύνοδο της ολομέλειας της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ 23-27), ψηφίστηκαν δύο εκθέσεις της επιτροπής Πολιτισμού, Επιστήμης, Εκπαίδευσης και Μέσων Ενημέρωσης, οι οποίες αφορούν τη δημοσιογραφία. Η πρώτη έκθεση σχετίζεται με την προστασία της ακεραιότητας των συντακτών και η δεύτερη αφορά το επαγγελματικό καθεστώς των δημοσιογράφων στην Ευρώπη.

Για την προστασία της ακεραιότητας των συντακτών, ο Ουκρανός εισηγητής Β. Αρίεφ, αναφέρει στην έκθεσή του τον ρόλο ευθύνης που έχουν απέναντι στη κοινή γνώμη και τους πολίτες, τονίζοντας τη σημασία ηθικών αρχών στη δημοσιογραφία, όπως είναι η αλήθεια, η ανεξαρτησία, η ουδετερότητα και η ακριβής πληροφόρηση. Στην έκθεση σημειώνεται ότι η ακεραιότητα και η ανεξαρτησία των ΜΜΕ διακυβεύεται, τόσο από την μείωση των εσόδων των παραδοσιακών μέσων, όσο από τη άνοδο της εγκληματικότητας και την παρεμβατικότητα ορισμένων κρατών στον τομέα της δημοσιογραφίας.

Η κοινοβουλευτική συνέλευση απευθύνει σύσταση στα κράτη-μέλη να επικαιροποιήσουν τη νομοθεσία τους ώστε να προστατευτεί η ακεραιότητα των συντακτών και να ιδρύσουν εθνικό παρατηρητήριο που θα ανιχνεύει τη παραπληροφόρηση και θα εντοπίζει τις ψευδείς ειδήσεις.

Σχετικά με το επαγγελματικό καθεστώς των δημοσιογράφων στην Ευρώπη, η Γερμανίδα εισηγήτρια, Ε. Ντομπρίνσκι-Βάις, ξεκινάει δίνοντας τον ορισμό του «δημοσιογράφου» ως κάθε φυσικού ή νομικού πρόσωπο που εξασκεί τακτικά η επαγγελματικά τη συλλογή και διάδοση πληροφοριών στη κοινή γνώμη, μέσα από οποιοδήποτε μέσο επικοινωνίας.

Αναλυτικότερα, αναφέρει τις ριζικές αλλαγές που βιώνει το επάγγελμα των δημοσιογράφων λόγω της τεχνολογίας και των διαδικτυακών μέσων μαζικής ενημέρωσης και της, κατά συνέπεια, αλλοίωσης των συνθηκών εργασίας, μείωσης των μισθών και αύξησης των freelance δημοσιογράφων χωρίς κοινωνική ασφάλιση και κάλυψη από το εργατικό δίκαιο.

Επίσης, κάνει αναλυτική αναφορά στην ανισότητα μεταξύ των ανδρών και των γυναικών στον δημοσιογραφικό κλάδο. Καταγράφεται ότι στον δημοσιογραφικό κλάδο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι απολαβές των γυναικών είναι 16-30% κατώτερες από αυτές των ανδρών. Τονίζεται πως οι καριέρες των γυναικών είναι πιο σύντομες και βιώνουν τακτικά παρενοχλήσεις μέσω διαδικτύου.

Γενικότερα, στην έκθεση παρατηρείται ότι στον δημοσιογραφικό κλάδο υπάρχει ολοένα και μεγαλύτερη εργασιακή ανασφάλεια και οι συνθήκες εργασίας επιδεινώνονται (αυξημένη διάρκεια χρόνου εργασίας, αύξηση πίεσης απόδοσης).

Η κοινοβουλευτική συνέλευση απευθύνει, συνεπώς, σύσταση στα κράτη-μέλη να προσαρμόσουν τη νομοθεσία τους για μεγαλύτερη προστασία των δημοσιογράφων, για ένταξη των freelance δημοσιογράφων στις μισθολογικές κλίμακες, με κατοχύρωση ελάχιστου μισθού και στις συλλογικές συμβάσεις. Επίσης, η κοινοβουλευτική συνέλευση θεωρεί πως, αν και η πρόσβαση στο επάγγελμα του δημοσιογράφου είναι ελεύθερη και χωρίς διακρίσεις, ένας νομικός ορισμός της έννοιας του δημοσιογραφικού επαγγέλματος θα βοηθούσε στη προστασία και στην κατοχύρωση των δικαιωμάτων των δημοσιογράφων.

Τέλος, η κοινοβουλευτική συνέλευση, παροτρύνει τα κράτη-μέλη να επιλύσουν την ανισότητα μεταξύ των δύο φύλων και να ρυθμίσουν νομοθετικά την ατιμωρησία για επιθέσεις εναντίον δημοσιογράφων και να φροντίσουν να υπάρχει διάλογος μεταξύ των συνδικάτων και των εργοδοτών.